Plébániánkhoz tartozó Cursillo-s közösség

A Dunakeszin élők Cursillo-s csoportja lassan már két évtizedes múltra tekint vissza a Váci Egyházmegyében működő Magyar Cursillo-s család részeként. Hogy miről szól ez a lelkiségi mozgalom? A legjobban talán azok tudják körülírni, akik már maguk is tagjaivá váltak e közösségnek. Ezért az alábbiakban néhány személyes élménybeszámolót mellékeltünk, korábbi cursillo-s lelkigyakorlaton részvevők tollából. Aki, kedvet vagy indíttatást érez, hogy e közösséghez tartozzon, azt nagy szeretettel várjuk sorainkba, egyben javasoljuk, hogy írjon plébániánk e-mail címére. Kattintson ide a Váci Egyházmegye hivatalos Cursillo-s weboldalának eléréséhez.


Élménybeszámolók

Cursillo= Isten közelsége
"Biztosan sokan ismeritek már e szónak a jelentését, tartalmát, de talán sokan vagytok vagytok úgy, mint én voltam pár héttel ezelőtt, hogy csak sejtéseim voltak mit is takarhat ez az idegen szó. Lelki testvéreim- imatársaim "unszolására " én is elutaztam Máriabesnyőre erre a bő 3 napra és azóta is ebből a lelki útravalóból töltekezem amit ott kaptam Jézustól!
Nem a legjobb állapotban érkeztem oda, de tele voltam várakozással és próbáltam Jézus szavára figyelni. Talán életemben nem töltött így el az Ő szeretete és békéje, mint akkor, azokban a napokban és olyan jó volt lerakni minden nyűgömet, kétségeimet az Ő lába elé. A körülményeim, a nehézségek nem változtak, de boldog vagyok, hogy újra érezhetem Jézus közelségét, gondos-kodását és ezt tovább adhatom Nektek is..."
Ildikó

"A változás egy 3 napos, keresztény közösséget erősítő, építő tanfolyamnak köszönhető, mely percről-percre, óráról-órára formált át azon a hétvégén. A tanfolyamra, melynek neve Cursillo, meghívásos alapon lehet eljutni. Engem egy kedves barátunk és testvérünk invitált, de mivel akkor hallottam először ezt a szót, nem mondtam mindjárt igent, viszont jeleztem, hogy nyitott vagyok egy ilyen összejövetelre. Amiről persze semmit sem tudtam, mivel sem Misi, sem kedves feleségem -aki már részt vett rajta- nem árult el semmit. Akkor még nehezen fogadtam el, hogy előre nem tudhatok meg mindent, de a végén megértettem, hogy így érhető el a legnagyobb lelki élmény. Jó előre megszólítottam az Urat, fohászkodtam Hozzá, mutassa meg nekem, hogy ott kell lennem, vagy sem Gödöllő-Máriabesnyőn a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban ezen a tan-folyamon. Csütörtök este volt a kezdés, és délben még úgy tűnt, hogy nem tudom szabaddá tenni magam, amikor az Úr röpke egy óra leforgása alatt minden gátat eltávolított az útból. Nem volt mit tenni, el kellett indulnom Gödöllőre, mivel azt ígértem, ha tudok, ott leszek. Beléptem az épületbe, és azon nyomban elkezdtem építeni magam köré a „falakat”. Gondoltam így könnyedén kibekkelem ezt a pár napot. Másnap délelőtt azt vettem észre, hogy a fal téglánként kezd eltűnni. Valami nálam jóval nagyobb erő kezdi lebontani. Ekkor kezdtem megtapasztalni Jézus végtelen szeretetét, mely élmény a következő napokban még erősödött, és azóta is tart. Kár is lenne ecsetelni az érzéseket, melyek eltöltöttek, mert szavakkal nem írható le, ezt meg kell tapasztalni. Neked is kedves testvérem, mert egy teljesen új világ nyílik meg előtted, benned, ha részt veszel a Cursillon. Győzd le félelmedet, akarj ott lenni, és megtapasztalni a közösség erejében Jézus Krisztus, a mi személyes megváltónk szeretetét. A közösség ereje magával ragad, nyitottá tesz, világosság gyúl, és a szeretet végtelen ereje eluralkodik rajtad. Ezeket, és ezekhez hasonlókat éreztem. Az Ároni áldás minden egyes sora beteljesedik.
Az Úr megáld, és megőriz tégedet.
Megvilágosítja az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörül terajtad.
Feléd fordítja az Ő orcáját, és békét ad tenéked.
Hálát adok Uram, hogy ott lehettem, hogy megtapasztalhattam végtelen szeretetedet! Áldott legyen, aki az Úr nevében jön! Ámen! De colores!
Szabolcs

Cursillo-s élmények férfi szemmel!
"Nehezen találom a helyes szavakat, annak leírására, hogy mit is éltem meg Máriabesnyőn a férfi cursillo során. Talán azt, hogy tudatosult bennem, hogy Jézus közelebb van, mint azt korábban megéltem. Ennek a felismerésnek a mélysége megrendítő! A cursillo Istenhez közelítő módszere a mai emberre van szabva, gyógyír a rohanó világunkban (sokszor a saját hibánkon kívül) sodrodó lelkünk számára. Rendkívül megfogott a három nap során, hogy a velem együtt a kurzuson résztvevő férfi testvérek közösséget alkottak, aminek kitapintható ereje volt. Mintha három napra egy szerzetesi közösségbe csöppentem volna, ahol különböző háttérrel rendelkezező nős és nőtlen, idős és fiatal férfiak egymásra hangolva épülnek, gyarapodnak és kelnek életre!"
Levente

Cursillo-s beszámoló
Valahogy az egyház egyetemességét éltem meg, amikor fóti lakosként, de a veresegyházi egyház-község tagjaként egy dunakeszin élő testvérem meghívására, ajánlására részt vehettem az októberi férfi cursillon. Csodálatos három napot éltem át. Amiért hálával tartozom Mennyei Atyánknak és köszönettel mindazoknak, akikkel ezen a lelkigyakorlatos tanfolyamon találkoz-hattam. Felnőtt megtérőként, a népegyházi struktúra negatívumait kevésbé éltem meg, ugyanakkor erőteljesen látom a közösségi egyházkép kialakulását, (amit egyébként az idén 50 éves II. Vatikáni Zsinat is szorgalmaz). Ennek a változásnak meggyőződésem, hogy egyik meghatározó szerveződése tud lenni a cursillo. „Megtérésem” óta számos lelkigyakorla-ton, egyházi,-vallási képzésen vettem részt. Mégis bátran kijelenthetem, hogy olyannal, ahol a szeretet annyira kézzel-fogható lett volna, mint a cursillon, még nem találkoztam. Nagy élmény volt számomra megélni és megtapasztalni a valódi közösségi szeretetet, ahol minden ember őszinte érdeklődéssel figyel a másikra. A cursillo által megtanultam milyen a igazi testvéri közösség. Ha valaki felüti az Újszövetség könyveit, számos esetben találkozhat Szt. Pál intéseivel, ahol megdorgálja a széthúzó Krisztus követő közösségeket. Valljuk be, ezek a figyelmeztetések ma is sokszor aktuálisak. Amikor az önzés, a meg nem bocsátás, vagy csak a mártai sürgés-forgás (a lényeg nem látása) felüti a fejét. A cursillo számomra Szt. Pálon át Krisztusra tekint, és úgy mutatja meg nekünk milyen szeretetben megélni hitünket egy közös-ségen belül. Legyen az az közösség egy cursillos csoport, egyházközség, Egyetemes Anyaszentegyházunk, vagy a világ amiben élünk. A valódi szeretetközösség fontosságán kívül azonban volt egy másik üzenete is a cursillonak számomra, melyet legjobban a Szentírás szavaival tudnék kifejezni: „Testvérek, nem képzelem magamról, hogy már magamhoz ragatam, de egyet igen: felejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van. Így futok a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten felűlről adott Krisztus Jézusban.” Fil 3, 13-14 De Colores
András

Tovább a Váci Egyházmegye hivatalos Cursillo-s weboldalára