Urnatemető


„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Jn 3,16:

A Jézus Szíve templom bal oldalán található Szent Imre ház alagsorában kapott helyet plébániánk urnatemetője, mely 2020 elején 133 új urnafülkével bővült. Az urnafülkék megválthatók "le nem járó" azaz el nem évülő egyszeri befizetéssel. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség arra, hogy 10 vagy 25 évente megújítsák az urnafülkét.

Árak:
2 személyes fülke ára: 200.000 Ft.
4 személyes (családi) fülke ára: 300.000 Ft.
8 személyes (nagycsaládi) fülke ára: 600.000 Ft.

featured featured


Urnafülkékkel kapcsolatosan érdeklődni a plébánián lehet nyitvatartási időben, illetve a szentmiséket követően a sekrestyében.